Leadership Panel

Mariya Gabriel

Mariya Gabriel

European Commissioner for Digital Economy and Society
Rosen Plevneliev

Rosen Plevneliev

President of the Republic of Bulgaria (2012 – 2017)
Lilyana Pavlova

Lilyana Pavlova

Minister of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU 2018
Rosen Zhelyazkov

Rosen Zhelyazkov

Chairman of the State e-Government Agency